oferta dla odbiorców hurtowych

Oferta współpracy w ramach dalszej odsprzedaży jest skierowana przede wszystkim do sklepów oraz firm zajmujących się montażem kinkietów i oświetlenia do swoich produktów. Swoim partnerom zapewniamy  najwyższą jakość obsługi, oferujemy nasze produkty w bardzo atrakcyjnych cenach, oczekujemy jednak, iż przyznanie preferencyjnych warunków spowoduje nawiązanie stałej współpracy i regularnych zamówień.  Status odbiorcy hurtowego przyznajemy wstępnie do końca kwartału rozliczeniowego. Po tym okresie posiadana grupa zależy wyłącznie od uzyskanego obrotu. Ten system ma za zadanie ułatwić Państwu nawiązanie z nami stałej współpracy i zapewnić elastyczne warunki rabatowania.

 

W celu uzyskania wstępnego statusu Odbiorcy hurtowego niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

1. Wniosek o przyznanie grupy hurtowej

2. Aktualne kopie dokumentów rejestrowych podbite za zgodność z oryginałem:

a) NIP,
b) REGON,
c) dokument rejestrowy (KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej).


Komplet zeskanowanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy: biuro@marta-oswietlenie.pl

Każdy kontrahent może wystąpić o przyznanie grupy hurtowej tylko raz na 18 miesięcy.